دوربین مدار بسته تحت شبکه

806734_lXFLP8Taاستفاده از دوربین ھای تحت شبکه به علت بالا رفتن قابلیت ھای آنھا نسبت به گذشته روز به روز درحال افزایش است و از این سو سعی دارم تا در مقال های نسبتا کوتاه به برخی از خصوصیات این دوربین ھا بپردازم

رزولیشن یا تفکیک پذیری در دوربین های مداربسته تحت شبکه

متفاوت از دوربین ھای آنالوگ که رزولیشن آنھا با تی مشخص می شد (تعداد خطوط افقی (TVL) وی لاین موجود در تصویر) در دوربین ھا تحت شبکه رزولیشن به پیکسن عنوان می شود. به عنوان مثال ٥٢٠ تی وی لاین در یک دوربین آنالوگ برابری می کند (که در نوع x با رزولیشن ۵۸۲٧٥٢ آنالوگ رزولیشن نسبتا بالایی به شمار می رود) استفاده از دوربین ھای ٢ و مگاپیکسلی به صورت دوربین ھای شبکه به سرعت رایج شده و این دوربین ھا می توانند تصاویری به مراتب بھتر از دوربین ھای آنالوگ ارائه دھند.امروزه حتی دوربین ھای شبکه با روزلیشن ١٦ و ٢٠ مگاپیکسر نیز وجود دارد. این دوربین ھا می توانند تصاویر را با
تمام جزئیاتشان نمایش دھند. از این دوربین ھا معمولا برای مشاھده محیط ھای پھناور استفاده می شود.

عملکرد در نور کم دوربین های مداربسته تحت شبکه

دوربین ھای تحت شبکه اولیه عملکرد مناسبی در نور کم نداشتند و مکانیزم جبران کننده آنھا نیز باعث کاھش تعداد فریم ھا در تصویر می شد که به یک تصویر بی کیفیت و نامنظم می انجامید. اما دوربین ھای مدار بسته  امروزی می توانند تصویر نسبتا مناسبی را حتی در نور یک لوکس نیز ایجاد کنند و از نور موجود استفاده مناسب را بکنند و ٢٥ فریم در ثانیه را در ھر شرایطی ایجاد کنند.

عملکرد در شبکه دوربین های مدار بسته

یکی از نگرانی ھای مھم مسئولان شبکه در مورد استفاده از دوربین ھای مدار بسته تحت شبکه تاثیر آنھا بر روی شبکه و
کاھش سرعت آن است. چراکه به ویژه در دوربین رزولیشن بالا حجم زیادی از اطلاعات مربوط به دوربین باید در
ھر لحظه در شبکه جابه جا شود و با توجه به پھنای باند محدود شبکه این می تواند موجب ایجاد اختلال در شبکه
نیز شود.
با این حال شبکه ھای گیگابایتی امروزی می توانند به راحتی نصب این دوربین ھا را پشتیبانی کنند و در صورت
ایجاد اختلال باید ظرفیت شبکه را افزایش داد. روش دیگر برای جلوگیری از ایجاد اختلال در شبکه استفاده از
کابل ھای داده و عدم نصب مستقیم دوربین ھا به شبکه است به طوری که تصاویر دارای شبکه خاص خود در
سیستم باشند.

خاصیت Power over Ethernet

بیشتر دوربین ھای شبکه دارای این قابلیت ھستند. به این معنا که می توانید دوربین را با ھمان کابل شبکه تغیه کنید و این نیاز به یک کابل اضافه را جھت تغذیه دوربین از بین می برد. پیشرفت ھای جدید این امکان را فارھم کرده که تجھیزات پر مصرف تر مانند دوربین ھای با قابلیت پن تیلت و زوم رانیز بتوان با ھمان کابل دیتا تغذیه کرد.
در مقایسه با دوربین ھای آنالوگ که به یک کالب جداگانه برای تغذیه نیاز داشتند این قابلیت موجب صرفه جویی
در زمان و ھزینه کابل کشی خواھد شد.

 

 

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *